Edició 2013

L’any 2013 és la vuitena convocatòria del procés, que sens dubte s’ ha convertit en un dels cavalls de batalla més importants de les polítiques de joventut del municipi. Aquest  any el disseny del procés no ha variat respecte als anteriors, amb un pressupost total de 13.500, s’ ha dividit en propostes liderades per joves menors de divuit anys i majors, o dit d’ un altre manera joves que majoritàriament van a l’ institut i joves que no. S’han rebut 39 propostes, que van ser enviades a tots els joves de 14 a 30 anys de Santa Eulàlia. Les quals es van posar a votació el divendres 30 de novembre de 2012 a la vuitena assemblea jove de Santa Eulàlia, amb una participació total de 85 joves del municipi.

Destaquem com a fita que aquest 2013 ha estat el primer any que s’aconsegueix  realitzar fins a vint accions, de les vint-i-quatre escollides a l’Assemblea Jove, catorze liderades per joves menors de divuit anys i sis liderades per joves majors de divuit. Les accions novedoses i més valorades d’aquest any han estat La Fira d’Art Jove ARTARREU realitzada a San Simple, la Sala d’Estudis i l’assessoria laboral per joves de 16 a 30 anys.

Les activitats que s’han realitzat son: Bus Nit Festa Major de Granollers, 6ª Esquiada Jove, Peli de 4rt ESO “Llença’t”, Santaka Party, Santaskate,Sala d’estudis, Sopar popular Gallec, Pel·lícula Ombres, 3ª Baixada de Carretons, Fira d’Art Jove ARTARREU, Grup de Teatre Jove amb l’obra l’inspector, 3 Tallers formatius, Torneig de futbol 7, Sonaquetrona, Assessoria Laboral, Fira d’intercanvi, 3er Concurs de Cutremetratges i el 3 x 3 de bàsquet. Les accions que no s’han dut a terme han estat per falta de lideratge dels joves responsables, o per falta de quòrum, com per exemple la sortida a Port Aventura, que no va arribar al mínim de 40 inscripcions per fer-la viable.

Open chat